Preokret sa kreditima u švajcarcima

Po 10 korisnika kredita iz iste banke će biti tužioci na jednoj tužbi. Tako bismo sudove “natrpali” novim tužbama – otkriva predsednik udruženja “Efektiva” Dejan Gavrilović.
Krediti u švajcarskim francima već dugo prave ozbiljan problem onima koji su ih uzimali, nemali je broj građana kojima je i zdravlje ugroženo zbog istih, te se sve češće mogu čuti razni izleti u javnosti sa temama kako da se njihova otplata reši. Najaktuelnije rešenje nakon konverzije (prebacivanja) u evre, je sudije Ustavnog suda dr Dragiše Slijepčevića koji predlaže raskid Ugovora o kreditu, ali su u organizaciji potrošača “Efektiva” otišli dalje, osmislivši kako da sudski troškovi raskida ugovora sa bankom budu što povoljniji po dužnike.

– Zbog velikih sudskih troškova gde vam je samo za sudsku taksu potrebno 100.000 dinara, a nakon pozitivnih iskustava kroz dosadašnju sudsku praksu, doneli smo odluku o pokretanju grupnih tužbi za raskid ugovora o švajcarskim kreditima. Po 10 korisnika kredita iz iste banke će biti tužioci na jednoj tužbi. Tako bismo sudove “natrpali” novim tužbama i primorali državne organe ili same banke da reaguju – otkriva predsednik udruženja “Efektiva” Dejan Gavrilović.
Idu na to da, kao i kod slučaja uvećanih kamata, velikim brojem pokrenutih pojedinačnih tužbi, i dobijenih presuda, nateraju Narodnu banku Srbije da donese Odluku o povraćaju sredstava.
– Mislim da je već svima jasno da je valutna klauzula u ugovorima banaka za takve kredite bila štetna i dovela do oštećenja klijenata tako da im rate budu uvećane i za 2,5 puta. Takvo zaduživanje je izgubilo smisao i verujem na onovu dobijenih tužbi na prvom stepenu za raskid ugovora, da klijenti sa ovim imaju šanse – rekao je Gavrilović za “Telegraf”.

Čak i u slučaju da izgube spor, kako stoji na sajtu potrošača, procenjeni troškovi druge strane bili bi oko 200.000 dinara, što je podeljeno na 10 ljudi 20.000 dinara po osobi.

A šta oni koji podnose pojedinačnu tužbu mogu da očekuju, objasnio je dr Dragiša Slijepčević, sudija Ustavnog suda u svom stručnom radu na temu stambenih kredita u švajcarskim francima.

“Po Zakonu o obligacionim odnosima u slučaju raskida ugovora, stvara se obaveza ugovornih strana da jedna drugoj vrate ono što su primile. Klijent vraća dugovani iznos glavnice, a banka klijentima sve već uplaćene iznose anuiteta. U oba slučaja dug se vraća u valuti u kojoj je isplata i primljena, a to su dinari, uz dodatnu obavezu isplate zakonske zatezne kamate od datuma primljenog iznosa koji se vraća. To je posledica raskida ugovora”.

(S. Vasić)