Tag Archives: komora

PKS – Članstvo u PKS od nove godine biće besplatno za tri četvrtine kompanija

U skladu sa Zakonom o privrednim komorama, svi privredni subjekti registrovani za obavljanje delatnosti biće od 01.01.2017. godine članovi Privredne komore Srbije.

Sredstva za rad Privredne komore Srbije obezbeđivaće se između ostalog iz članarine, čiju visinu, osnovicu i stopu za obračun, način i rokove plaćanja utvrđuje Skupština Privredne komore Srbije, uz konsultacije sa privrednim komorama autonomnih pokrajina, vodeći računa o ekonomskoj snazi članova i ravnomernosti regionalnog razvoja, uz primenu principa solidarnosti među članovima i poštovanj