Tag Archives: pdv

Od 01.01.2017. godine novi oblik i način vođenja evidencije o PDV

Ministar finansija doneo je 28.09.2016. godine novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku www.tadalafilcialisindia.com – this site i sadržini pregleda obračuna PDV, koji je objavljen 30. septembra 2016. godine u Sl. glasniku RS, broj 80/16.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, ali je njegova primena “odložena” za 1. januar 2017. godine.