Tag Archives: zaposlenje

Novine u vezi sa upućivanjem zaposlenih na rad u inostranstvo

Pocev od 01.01.2016. godine, izmenjena je osnovica poreza na zarade upucenih radnika na rad u inostranstvo i sad je cini iznos zarade koju bi u skladu sa Zakonom, opstim aktom i ugovorom o radu ostvarili u Republici na istom ili slicnim poslovima, a ne stvrano isplacen novcani iznos zarade za izvrseni rad, kako je bilo propisano pre izmene.