Obračun zarada

Poverite nam obračun zarada i sačuvajte svoje dragoceno vreme i novac!

Sa Outsource obračuna zarada bićete u mogućnosti da:
✓ Se oslobodite operativnog posla i bavite se svojim osnovnim aktivnostima
✓ Smanjite troškove
✓ Obezbedite pouzdanost i tajnost informacija o visini zarada
✓ Budete sigurni u ispravnost obračuna
✓ Budete sigurni da će zarade biti isplaćene blagovremeno
✓ Imate sigurnost u praćenje zakonskih izmena
✓ Uštedite vreme i novac za unapredjenja software za obračun zarada i njegovim usklađivanjem sa zakonskim promenama

Naše usluge:

✓ obračun plata za radnike, direktore, osnivače i vlasnike: neto, bruto, porezi i doprinosi,
✓ obustave zarada
✓ obračun naknada zarada, kao što su: bolovanja do 30 i preko 30 dana, porodiljsko bolovanje,
✓ obračun ostalih ličnih primanja: regres, topli obrok, putni troškovi
✓ obračun naknada po ugovorima o delu, povremenim i privremenim poslovima
✓ obračun zakupnina, kapitalnih dobiti, stipendija
✓ izrada i predaja M4 obrasca i PPP prijave